Новини

Управителен съвет на СЛБ

На основание на изискванията на чл. 24 от Устава на СЛБ, на 06.12.2018 г. от 10,30 часа в зала 4 на централната сграда на Лесотехническия университет, София, бул. „Климент Охридски“ № 10 ще се проведе заседание на Управителният съвет на Съюза на лесовъдите в България.

Заседанието ще протече при следния ДНЕВЕН РЕД:
1.    Отчет за дейността на СЛБ за периода м. Март- Ноември 2018 г.
2.    Приемане на становище на УС по въпроси до ръководството на СЛБ.
3.    Обсъждане на идеи за Програма за отбелязване на 110-та годишнина от основаването на СЛБ и 140 години от създаването на национална горска служба.
4.    Вземане на решение за свикване на Общо събрание на СЛБ.
5.    Вземане на решение за определяне на норма на представителност на Общото събрание.
6.    Разни.

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 69 / 2018

90 години Институт за гората - богата история, много постижения. Годишнината беше отбелязана с тридневна международна конференция, която се проведе от 24 до 26 октомври в гр. София.

Последни новини

03.09.2021

+ Прочети повече