Новини

Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горите

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горите, в който СЛБ участва активно, е публикуван на интернет страницата за Портала обществени консултации към Министерски съвет на 21.11.2018 г. -  http://www.strategy.bg/PublicConsultations/List.aspx?lang=bg-BG&sortDirection=Descending&sortExpression=OpenningDate&typeConsultation=1&typeCategory=0&docType=0&obshtiniValue=0

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 69 / 2018

90 години Институт за гората - богата история, много постижения. Годишнината беше отбелязана с тридневна международна конференция, която се проведе от 24 до 26 октомври в гр. София.

Последни новини

03.09.2021

+ Прочети повече