Вестник

Вестник "Българска гора" - 2019 г.
СЛБ от 2005 г. издава вестник "Българска гора", където е представено отношението на съюза по различни въпроси, свързани с живота на съюза и проблемите на българското лесовъдство. Вестникът е трибуна на лесовъдската колегия за изразяване на отношение по проблеми, експертни мнения и оценки, свързани с подобряване на дейността на горския сектор.
110 годино от създаването на Съюза на лесовъдите в България - традиции и приемственост.
XXII Годишна среща на Съюза на европейските лесовъди се проведе през периода 13-16 юни в Майенфелд, ШШвейцария. Във форума взеха участие 47 представители на 17 държави от Веропа.
120 години горски печат у нас е забележително събитие, зашото за повече от век той отразява не само развитието на горското дело, но и най-значимото от живота на лесовъдскат колегия.
Наближава Седмицата на гората - този прекрасен горски празник, преборил се с историческите превратности, но успял да се превърне в повод за признателност към българския лесовъд и всички горски труженици, дали макар и частица от своя живот в името на горското дело.
С този брой вестник "Българска гора" навлиза в своята петнадесетгодишнина. Изданието продължава да развива своята плодотворна дейност, да бъде трибуна и да отразява успехите и усилията на лесовъдската колегия за обсъждане на проблеми и предложения за по-нататъшното развитие на горскостопанската практика и наука.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 69 / 2018

90 години Институт за гората - богата история, много постижения. Годишнината беше отбелязана с тридневна международна конференция, която се проведе от 24 до 26 октомври в гр. София.

Последни новини

03.09.2021

+ Прочети повече